PARK

  • izboljša fizično in duševno zdravje
  • poveže različne ljudi
  • poveča pestrost flore in favne
  • izboljša mikroklimo.

 Češminov park v Domžalah

... nastaja postopoma. Na natečaju smo zmagali z idejo, nato smo narisali še vse načrte za izvedbo. Na 1,9 ha veliki površini smo ohranili večino odraslih dreves. Promenada deli umirjen zeleni del parka od prostora za dinamične aktivnosti. Tega so posvojili otroci in stanovalci iz  okolice. Pozimi se sankajo na vzpetini, ki po obliki spominja na slamnik in se drsajo na ploščadi. Poleti se dogaja še kotalkanje, rolkanje, joga...

V delu so še fontana, tematske zbirke rastlin...

Pišite nam na info(at)aleja-ing.com , da ustvarimo PARK tudi v vašem kraju!

 

Magistrala Gorica

... natečajni projekt prenove glavne goriške ulice

 

Torre di Mosto, Italija

... natečajni projekt ureditve mestnega trga