– znamo prisluhniti vašim željam
– z domišljijo ustvarimo več variant
– smo realisti in predvidimo faze
– uskladimo potrebe in možnosti
– vedno znova smo originalni