– več variant različnih osnutkov
– barvni idejni načrt
– 3D model celote ali detajlov
– natančen tehnični izvedbeni načrt
– svetujemo in pomagamo pri izvedbi.